Thông báo về việc tuyển dụng công chức đợt 1, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

10/13/2020 10:17:00 AM

Thông báo số 37/TB-PTTH&TTĐT ngày 12/10/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.