Xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Hữu An

9/29/2020 10:18:00 AM

Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC ngày 28/09/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.