Hầu hết các cuộc tấn công không hiện cảnh báo bảo mật

9/25/2020 2:52:00 PM

Một phân tích được thực hiện bởi nhóm xác thực bảo mật Mandiant của FireEye (Hoa Kỳ) đã tiết lộ rằng, chỉ một phần nhỏ các cuộc tấn công tạo ra cảnh báo và hầu hết các cuộc xâm nhập không được phát hiện bởi các giải pháp bảo mật.


20202207-attt-ta2.jpg

Anh Tuấn (Theo Security Week)