Bộ Thông tin và Truyền thông: 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4

6/25/2020 10:41:00 PM

 Chiều ngày 25/6/2020, tại trụ sở Cục Viễn thông 68 Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy – Hà Nội, Cục Tin học hóa, Trung tâm Thông tin cùng các đơn vị liên quan đến việc triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông đã cùng trao đổi, làm việc về vấn đề triển khai và thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT). 


dvc-t1.jpg

Cổng DVC của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, phải thể hiện là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử đặc biệt là việc đẩy nhanh, mạnh trong việc triển khai dịch vụ công mức độ 4. Cục Tin học hóa đã yêu cầu các đơn vị cung cấp DVC trong Bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin thực hiện các phương án kỹ thuật theo hướng dẫn của Cục để thống nhất thông tin, kết nối với Cổng DVC của Bộ, sẵn sàng trong việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 - Ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa nhấn mạnh. Theo báo cáo của đại diện Trung tâm Thông tin, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được phê duyệt tại Quyết định số 684/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2020. Đến nay, 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4 tập trung trên Cổng Dịch vụ công của Bộ tại địa chỉ https://dichvucong.mic.gov.vn. Hiện nay, Bộ TTTT có 255 dịch vụ công thuộc quản lý của Bộ trong đó có 211 dịch vụ công thực hiện tại Bộ và 211 dịch vụ công này sẵn sàng mức độ 4. Như vậy đến thời điểm hiện tại, cuối quý II năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đạt 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4.

Đại diện Cục Viễn thông, ông Nguyễn Phong Nhã – Phó Cục trưởng Cục Viễn thông là đơn vị có số lượng DVCTT và số hồ sơ dịch vụ công hàng năm khá lớn cho biết, thời gian vừa qua, đơn vị đã nỗ lực cái tiến quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực viễn thông. Hiện nay các dịch vụ công do Cục Viễn thông cung cấp (http://dvc.vnta.gov.vn) đều sẵn sàng đặt mức độ 4. Trong thời gian tới Cục sẽ tiếp tục cải tiến quy trình, rà soát lại các biểu mẫu để tạo điều kiện thuận tiện nhất cho doanh nghiệp.

dvc-t2.jpg

Cổng DVC của Cục Viễn thông

Tại buổi làm việc, ông Hồ Sỹ Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin cho biết việc đưa 100% DVCTT lên mức độ 4 thể hiện mức độ chủ động, sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ phía các cơ quan cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên đây cũng chỉ là bước đầu trong quá trình thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam, trong thời gian tới, nhiệm vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến là phải có phương án hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, liên tục cải tiến hệ thống và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị trên Cổng DVC của Bộ cũng như Cổng DVC Quốc gia. Trung tâm Thông tin sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị trong việc cung cấp và thúc đẩy việc sử dụng DVCTT. Trung tâm Thông tin mong muốn các đơn vị triển khai dịch vụ công tại Bộ khẩn trương thống nhất thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và chấp thuận các hình thức thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục có liên quan đến việc thu phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công; Bảo đảm tất cả hồ sơ được luân chuyển và xử lý trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020; Tổng hợp và gửi các vướng mắc khi sử dụng hệ thống đồng thời cùng tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Nhân dịp này, Cục Tin học hóa đã giới thiệu Cổng thanh toán trực tuyến quốc gia và cùng trao đổi tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thanh toán trực tuyến qua trung gian thanh toán nhằm thúc đẩy thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 

TA