Trường Cao đẳng Công nghiệp In thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

6/17/2020 4:11:00 PM

Thông báo số 206/TB-CĐCNI ngày 17/06/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp In.


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.