Thông báo điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019

6/10/2020 9:17:00 AM


Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019, để tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Thực hiện theo quy định hiện hành và để thông tin rộng rãi cho các đối tượng dự thi vòng 2 biết, Cổng TTĐT Bộ TTTT đăng tải “Điểm thi môn thi nghiệp vụ chuyên ngành của các thí sinh dự thi vòng 2”.
 
Chi tiết xem tại tệp đính kèm.