Thông báo thời gian thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019 (Thông báo lại lần thứ 2)

5/5/2020 9:20:00 AM


Hội đồng thi tuyển công chức Khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 trân trọng thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019, thời gian thi vòng 2 như sau:
 
- Thời gian: 08h00, ngày 15/05/2020.
 
- Địa điểm thi: Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội (Phòng thi cụ thể sẽ có hướng dẫn tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông).
 
Khi đến thi, cần mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu) để kiểm tra trước khi vào phòng thi./.