Hơn 44.000 tài khoản được định danh xác thực trên hệ thống PostID

4/7/2020 10:36:00 PM

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về việc định danh và xác thực điện tử các tài khoản người dùng trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng hệ thống định danh xác thực điện tử PostID. Sau hơn 3 tháng triển khai, đã có hơn 44.000 tài khoản được đăng ký trên hệ thống này.


Dang-ky-PostID.jpg

Người sử dụng đăng ký tài khoản PostID trên hệ thống định danh xác thực điện tử
 
Hệ thống định danh xác thực điện tử PostID hiện đã được kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Theo đó các tài khoản đã được định danh, xác thực sẽ dễ dàng đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và những Cổng dịch vụ công Bộ ngành, địa phương đã kết nối trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để giải quyết các thủ tục hành chính. Việc đăng nhập sẽ chỉ cần một lần, thay vì phải tạo nhiều tài khoản trên mỗi cổng dịch vụ công của từng bộ, ngành, địa phương.
 
Từ ngày 13/3 việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đã được thực hiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. Theo ghi nhận từ hệ thống, ngày càng có nhiều tài khoản cá nhân được xác thực trên hệ thống PostID thực hiện tiện ích nộp phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia và đăng ký nhận kết quả tại nhà qua Bưu điện. Đặc biệt nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang còn nhiều diễn biến phức tạp, người dân không phải đến nơi đông người để thực hiện nộp phạt, đóng tiền phạt và nhận kết quả, qua đó góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
 
Theo quy định, mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được cấp 01 tài khoản PostID duy nhất. Các cá nhân, tổ chức không phải trả cước, phí khi thực hiện định danh, xác thực điện tử trên hệ thống PostID.
 
Việc đăng ký, sử dụng và cung cấp, quản lý dịch vụ sẽ được Bưu điện Việt Nam đảm bảo chính xác, an toàn, bảo mật.
Tuy nhiên để đảm bảo tính chính xác và an toàn, các cá nhân, tổ chức cần cung cấp thông tin đầy đủ, chuẩn xác. Đặc biệt không tiết lộ các thông tin về tài khoản PostID của mình cho người khác; không cho người khác sử dụng tài khoản PostID của mình trong các giao dịch.