Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPVPHC ngày 06/3/2020 đối với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Dân trí và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 10/QĐ-XPVPHC ngày 06/3/2020 đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Sách Giáo dục Bắc Hà

3/13/2020 10:21:00 AM


Nội dung chi tiết của các quyết định xem tại tệp đính kèm.