Kết luận thanh tra việc chấp hành về tần số và an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với Viettel Quảng Bình – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

1/6/2020 4:32:00 PM


Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.