V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

10/11/2019 10:12:00 AM


Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.