Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT tuần 41/2019

10/11/2019 9:06:00 AM

Việt Nam đứng thứ 2 khu vực về tăng trưởng kinh tế Internet, một số vấn đề đặt ra từ thực tế hoạt động của tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam…là những vấn đề nổi bật được các báo phản ánh trong tuần 41/2019

 


20191011-Nam-1.jpg
Mạng xã hội đang trở thành công cụ không thể thiếu để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền hành vi cực đoan.
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
 

VIỄN THÔNG
 
 

BÁO CHÍ
 
 

XUẤT BẢN
 
 

BƯU CHÍNH
 
 

TỔNG HỢP
 
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

HN (Tổng hợp)