V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

9/23/2019 3:36:00 PM


Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.