Điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam

7/1/2019 3:55:00 PM

Ngày 28/6/2019 vừa qua, Bộ TT&TT đã có công văn số 2085/BTTTT-CTS về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam.


20190701-ta2.jpg

Thực hiện ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Thông báo số 775/TB-CTS ngày 06/3/2018, ngày 20/6/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 1961/BTTTT-CTS về việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh Nhóm III.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:
 
Ngừng phát sóng kênh truyền hình tương tự VTV2 từ trạm phát sóng chính đặt tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam từ 24 giờ ngày 30/6/2019.
 
Ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự VTV1, VTV3, QTR từ trạm phát sóng chính đặt tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam từ 24 giờ ngày 15/7/2019.

PV