Xử phạt Viettel 109 triệu đồng

3/4/2019 2:28:00 PM

Thanh tra Bộ TT&TT vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel.


Theo đó, ngày 26/02, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel, vì đã thực các hành vi phạm hành chính sau:
 
Thực giao giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không đúng quy định. Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Với hành vi vi phạm này, Viettel bị xử phạt 9 triệu đồng.
 
Chấp nhận thông tin thuê bao do điểm cung cấp dịch vụ viễn thông không được ủy quyền. Quy định tại điểm b khoản 7 Điều 2 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Với hành vi vi phạm này, Viettel bị xử  100 triệu đồng.
 
Như vậy, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với Viettel là 109 triệu đồng.

PV