Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 2 năm 2019

3/1/2019 8:25:00 AM


Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 2/2019
Tổng số thuê bao điện thoại di động có phát sinh lưu lượng: 
129,626,772
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn: 
73,113,678
           Thuê bao trả trước: 
67,553,364
           Thuê bao trả sau: 
5,560,314
 Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu: 
56,513,094
           Thuê bao trả trước: 
52,214,916
           Thuê bao trả sau: 
4,298,17