Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam”

1/8/2019 2:40:00 PM

Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam”.


Để xem chi tiết hướng dẫn của Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam”, xem tại đây./.