Cục Viễn thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

9/28/2018 2:39:00 PM


Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 tại 04 vị trí sau:

- Vị trí 1: Quản trị hệ thống và lưu trữ, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07.
 
- Vị trí 2: Quản trị mạng và an toàn thông tin, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07.
 
- Vị trí 3: Quản trị ứng dụng, lập trình và kiểm thử phần mềm, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07.
 
- Vị trí 4: Trực ca, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên hạng IV, mã số V.05.02.08.
 
Thông tin cụ thể về Kế hoạch tuyển dụng xem tại đây