Gần 200 cán bộ thông tin cở sở được tập huấn huấn tuyên truyền về an toàn giao thông tại Yên Bái

8/13/2018 11:08:00 AM

Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông trong hai ngày 7-8/8/2018 tại tỉnh Yên Bái. Gần 200 cán bộ thông tin cở sở tham gia Hội nghị tập huấn.


20180813-m14.jpg
 
Quang cảnh hội nghị
 
Trong thời gian 2 ngày, lãnh đạo của Cục Thông tin cơ sở, Ban An toàn giao thông quốc gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cung cấp thông tin đến các học viên về chủ đề tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018: “An toàn giao thông cho trẻ em”, xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội, trọng tâm là bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em và người lớn nêu gương về văn hóa giao thông, an toàn cho người đi xe mô tô; kiểm soát tốc độ….
 
Các cán bộ thông tin cơ sở của tỉnh Yên Bái được nghe giới thiệu các kỹ năng, nghiệp vụ về cách viết, biên tập tin, bài và xây dựng bản tin phát thanh theo xu hướng hiện đại, nhất là đối với cán bộ phụ trách đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã trong công tác thông tin tuyên truyền nói chung, tuyên truyền an toàn giao thông nói riêng.
 
Hội nghị tập huấn giúp những người làm công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở nâng cao trách nhiệm tuyên truyền về an toàn thông tin, từ đó giúp người dân nhận thức đúng về vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.
 

PV