VNPT và Đà Nẵng hợp tác xây dựng thành phố thông minh

8/7/2018 10:24:00 AM

Trong giai đoạn 2018 - 2020, Đà Nẵng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực như chính quyền điện tử, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, du lịch, giao thông, an ninh công cộng… hướng tới mô hình thành phố thông minh, mang lại lợi ích chung cho xã hội và quản lý đô thị bền vững.


 kkgdnvvnpt818-20-14-28-584.jpg

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng (bên trái) và ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc VNPT ký kết hợp tác giữa hai bên triển khai xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018 - 2020. 

Đây là nội dung chính Biên bản hợp tác ký chiều ngày 06/8/2018 tại Đà Nẵng, trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác về công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2014 - 2020 ký kết ngày 08/12/2014 giữa hai bên.
 
Trong những năm qua, VNPT đã phối hợp với các Sở, ban ngành của Đà Nẵng triển khai cung cấp các dịch vụ viễn thông đáp ứng các yêu cầu của nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn, hỗ trợ triển khai hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, hệ thống thông tin điều hành họp của Hội đồng nhân dân thành phố.... Đặc biệt, Tập đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố trong phòng chống thiên tai, trong tổ chức các sự kiện quan trọng của đất nước như ABG5, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017...
 
Ngoài việc tiếp tục duy trì và triển khai hệ thống viễn thông - công nghệ thông tin như đã hợp tác, Tập đoàn VNPT hỗ trợ UBND thành phố sử dụng chung hạ tầng cống bể ngầm hiện có để triển khai các hệ thống thông tin, phục vụ xây dựng thành phố thông minh; triển khai các ứng dụng thông minh cụ thể trong các lĩnh vực giao thông thông minh, an ninh công cộng, du lịch, tài nguyên và môi trường, nông lâm ngư… không trùng lắp với các nội dung, chương trình, dự án UBND thành phố đã và đang triển khai.
 
Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chính quyền điện tử để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở thành công của triển khai chính quyền điện tử, thành công thí điểm các ứng dụng thông minh trong thời gian qua, Đà Nẵng quyết định triển khai xây dựng thành phố thông minh qua việc ban hành Kiến trúc tổng thể vào đầu năm 2018 và đang xây dựng sẽ ban hành Đề án xây dựng thành phố thông minh vào cuối năm 2018 với các dự án, kinh phí cụ thể.
Để việc xây dựng thành công, hiệu quả, ngoài việc tham mưu và triển khai của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố cần sự hợp tác của các tập đoàn công nghệ thông tin nhằm tiếp cận các công nghệ, giải pháp phù hợp và kinh nghiệm triển khai. Tập đoàn VNPT là một trong các đối tác UBND thành phố ưu tiên lựa chọn sớm từ năm 2014 và đạt được nhiều kết quả tốt.
 
“Sự kiện hôm nay đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới giữa Đà Nẵng và VNPT để xây dựng thành phố thông minh. Với tư cách là một đối tác có trách nhiệm đề nghị VNPT nghiên cứu lộ trình thực hiện hợp lý, thông minh, phân kỳ đồng bộ, phù hợp với khả năng của địa phương, cái gì cần trước thì làm trước, đòi hỏi nhiều tiền, lâu dài hơn thì chậm từng bước. Các ngành chức năng của Đà Nẵng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với VNPT”, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh./.