Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông năm 2018 áp dụng đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty

6/20/2018 2:42:00 PM


 Mẫu phiếu thu thập thông tin xin vui lòng tải về dưới đây.