“Tạo điều kiện sử dụng mặt tích cực của trí tuệ nhân tạo cho tất cả mọi người”

5/17/2018 9:07:00 AM

Đó là thông điệp của Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) nhân Ngày Viễn thông và xã hội thông tin thế giới 17/5/2018.


“Cứ đến ngày 17-5 hàng năm, các quốc gia thành viên của ITU lại tổ chức các hoạt động thiết thực để kỷ niệm Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới.

Trí tuệ nhân tạo hay viết tắt là “AI” đang trong giai đoạn phát triển hưng thịnh và có ảnh hưởng đáng kể tới đời sống của mọi người dân. Sức mạnh của AI đang được phát triển và khai thác với tốc độ nhanh chưa từng thấy. AI thực sự đã và đang đem lại cho chúng ta khá nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. AI sẽ là nhân tố làm thay đổi lớn tình hình kinh tế, xã hội của chúng ta.
 
ITU, với vai trò là Cơ quan đặc trách của Liên hợp quốc về lĩnh vực công nghệ và dịch vụ ICT, mong muốn được hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, các doanh nghiệp, cơ quan và chính phủ, các cơ quan của UN cũng như các bên liên quan và các đối tác để tạo thuận lợi hóa cho việc phát triển AI, mang lại lợi ích từ AI đến với mọi cá nhân, tổ chức trên phạm vi toàn cầu.
 
ITU mời các nước, các tổ chức và cá nhân tham gia lễ kỷ niệm Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới”.
 
 

BBT