Bản tin an toàn thông tin tháng 3

5/4/2018 5:14:00 PM

Sẽ thí điểm chế độ ưu đãi cho cán bộ làm nhiệm vụ an ninh mạng của Bộ TT&TT. Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018 mới được ban hành, Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm chế độ ưu đãi cho cán bộ làm nhiệm vụ an ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm.

Nguồn: Cục An toàn thông tin