Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển viên chức

12/22/2017 4:15:00 PM


Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức tại 02 vị trí sau:

Vị trí 1: Nghiên cứu viên nghiên cứu chính sách, chiến lược phát triển công nghệ thông tin, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III, số lượng 01.

Vị trí 2: Nghiên cứu viên chính sách, tư vấn dự án, chuyển giao công nghệ, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III, số lượng 01.
 
Thời gian dự kiến thi tuyển: Quý I/2018

Thời gian nhận hồ sơ: từ 25/12/2017 đến ngày 26/01/2018 .
 
Thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng và Mẫu đơn đăng ký dự tuyển xem trong tệp đính kèm.
 

Viện Chiến lược TT&TT