Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 48/2017 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017)

12/8/2017 9:38:00 AM

Trong tuần 48/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 198 lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin bao gồm: 06 lỗ hổng ở mức trung bình, 192 lỗ hổng chưa được đánh giá. Trong đó có 11 lỗ hổng đã có mã khai thác.


- Ngày 27/11/2017, Intel đã phát hành công cụ hỗ trợ kiểm tra, phát hiện các lỗ hổng, điểm yếu Intel-SA-00086 trên các dòng vi xử lý của Intel đã được Cục An toàn thông tin đề cập tới trong báo cáo tuần trước (tuần 47). 
 
- Trong tuần ghi nhận 05 nhóm lỗ hổng, điểm yếu được cho là có thể gây ảnh hướng lớn đến người dùng tại Việt Nam. 

(Chi tiết tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần xem trong tệp đính kèm).

Cục An toàn thông tin