Trao quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT

8/30/2017 9:46:00 PM

Ngày 30/8/2017, tại trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thứ trưởng Phan Tâm đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho bà Trần Thị Quốc Hiền và bổ nhiệm ông Đinh Đức Thiện. 


Thứ trưởng Phan Tâm đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho bà Trần Thị Quốc Hiền và bổ nhiệm ông Đinh Đức Thiện.

Thứ trưởng Phan Tâm đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho bà Trần Thị Quốc Hiền và bổ nhiệm ông Đinh Đức Thiện. 

Theo Quyết định số 1428/QĐ-BTTTT ngày 29/8/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Quốc Hiền – Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Quyết định số 1426/QĐ-BTTTT ngày 29/8/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Đức Thiện – Quyền Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT, Bộ TT&TT. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

PV