Kinh nghiệm xoá nhà tạm cho các hộ nghèo ở phú Yên Thanh Hà

7/26/2017 4:49:00 PM

Tuy Nhà nước chưa ban hành chính sách về cải thiện nhà ở đối với hộ nghèo nhưng với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái từ năm 1995 đến cuối năm 2001, các huyện, xã trong tỉnh Phú Yên đã tiến hành xây dựng mới 256 nhà tình nghĩa, sửa chữa 412 nhà ở cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền 3,228 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở cho 11.286 hộ gia đình có nhà bị sập, bị hư hỏng do bão lụt với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng


Hỗ trợ tấm lợp cho hơn 170 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng giá trị trên116 triệu đồng. Trong năm 2001, Uỷ ban nhân dân thị xã Tuy Hoà đã trích một phần ngân sách địa phương và vận động các tổ chức kinh tế - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, công ty TNHH, tư thương và nhân dân thị xã tổ chức dãn dân và xây nhà mới cho 25 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Buôn Hầm, xã Hoà Hội với tổng giá trị đầu tư 250 triệu đồng ( bình quân mỗi căn nhà có diện tích 35m2). Riêng 6 tháng đầu năm 2004, Phú Yên cũng đã xây dựng được 256 căn nhà cho các hộ nghèo thuộc diện chính sách, hộ nghèo là đồng bào dân tộc và hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn. Theo kết quả điều tra cuối năm 2001, toàn tỉnh Phú Yên vẫn còn gần 22,9 nghìn hộ nghèo, trong đó có 4.988 hộ còn đang ở nhà tranh tre rách nát hoặc chưa có nhà, trong đó 539 hộ là gia đình thuộc diện chính sách, 3467 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước tình hình đó, Phú Yên đã xây dựng đề án xoá nhà ở tạm bợ, rách nát đối với hộ nghèo giai đoạn 2002 - 2005 với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2005 100% hộ nghèo thuộc diện chính sách, hộ gia đình là người dân tộc thiểu số không phải ở trong những căn nhà rách nát. Đối tượng thuộc diện được chính quyền địa phương hỗ trợ theo đề án nói trên là những hộ gia đình có hộ khẩu độc lập đến thời điểm xét hỗ trợ chưa có nhà đang phải ở nhờ, thuê mướn nhà hoặc ở tạm những nơi công cộng. Cụ thể là: Hộ nghèo được xác định theo Quyết định 1143/QĐ- LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công gồm: Thân nhân chủ yếu của liệt sỹ đang hưởng trợ cấp; thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên; bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 41% trở lên; đối tượng được công nhận là người có công giúp đỡ cách mạng; đối tượng được công nhận là người có công với nước; người hoạt động cách mạng bị địch bắt tra tấn tù đày đã được hưởng trợ cấp tù đày 1 lần, người tham gia hoạt động kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huân chương đã được giải quyết trợ cấp thâm niên kháng chiến; người được hưởng trợ cấp B, C, K theo Nghị định số 23/CP của Chính phủ; cán bộ - thanh nơiên xung phong tham gia hoạt động kháng chiến bị ảnh hưởng của chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam sinh con bị dị tật, dị dạng đã được giải quyết trợ cấp. Những hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở phải đang ở trong tình trạng: chưa có nhà ở hoặc đã có nhà nhưng rách nát, tạm bợ, không còn sử dụng được. Những hộ gia đình ở đồng, bằng, thành thị sẽ được hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng/nhà, đồng bào dân tộc thiểu số cũng được hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà. Theo đề án, từ năm 2002 - 2005, Phú Yên mới chỉ hỗ trợ về nhà ở cho 2.581 hộ thuộc diện chính sách nghèo, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo đặc biệt khó khăn với tổng nguồn vốn dự kiến là 21,520 tỷ đồng, trong đó dự kiến vốn Nhà nước là 8,535 tỷ đồng; vốn tài trợ của Hội Chữ thập đỏ Thuỵ Sỹ 4,45 tỷ đồng; vốn huy động từ hộ nghèo và cộng đồng là 8,535 tỷ đồng. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện theo phương châm xã hội hoá: Nhà nước, nhân dân và các hội đoàn thể cùng làm. Nhà nước hỗ trợ dưới hình thức cho tấm lợp và xi măng tráng nền, phần bao che xung quanh nhà do các hộ tự lực cộng với sự giúp đỡ ngày công, vật tư của cộng đồng dân cư, đặc biệt là những người thân và gia đình họ tộc. Với phương châm bảo đảm tính ổn định và bền vững, những hộ nghèo thuộc đối tượng của đề án hiện đang sinh sống trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của triều cường, sạt lở, nhà ở ven sông, ven suối nguy hiểm đến tính mạng và đời sống thì UBND huyện./.

Theo giamnghe.molisa.gov.vn