Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 29-31/3/2017

3/31/2017 10:17:00 AM

Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, thị trường dịch vụ viễn thông, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản…là những vấn đề báo chí đưa tin về ngành trong các ngày từ 29-31/3/2017.


20170331-Nam-1.jpg
 
Người trẻ tìm mua sách cũ tại Ngày hội sách cũ TP. HCM
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  

VIỄN THÔNG
  

BÁO CHÍ
  

XUẤT BẢN
 

BƯU CHÍNH
 

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

Hải Nam (Tổng hợp)