Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 24-28/3//2017

3/28/2017 10:28:00 AM

Việt Nam - Ấn Độ: Cơ hội hợp tác rộng mở trong lĩnh vực viễn thông, kết nối số, số hóa truyền hình, thị trường dịch vụ viễn thông…là những vấn đề nổi bật về Ngành được các báo đưa tin trong các ngày từ 24-28/3/2017.


20170328-Nam-8.jpg
Thị trường đón nhận tích cực đầu thu truyền hình số do VNPT sản xuất
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ
 

BƯU CHÍNH
 

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

HN (tổng hợp)