Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 22-23/3/2017

3/23/2017 9:54:00 AM

Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác phát triển CNTT, Việt Nam tham gia diễn tập quy mô quốc tế về an toàn thông tin mạng, số hóa truyền hình…là những thông tin nổi bật về ngành được các báo phản ánh trong ngày 22-23/3/2017.


201703223-Nam-1.jpg
Kỹ thuật viên Viettel đầm mình trong sương và các điều kiện khắc nghiệt để phủ 4G trên đỉnh Phan - xi - phăng
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ
 

BƯU CHÍNH
 

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

HN(Tổng hợp)