Triển khai Đề án tuyên truyền chính sách, pháp luật kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh

2/28/2017 4:12:00 PM

Chiều ngày 28/2/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã chủ trì cuộc họp triển khai Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ.


20170228-l1.jpg

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì cuộc họp

Ngày 6/1/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh đến năm 2020.

Quyết định yêu cầu, thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ TT&TT bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính thiết thực và tiết kiệm, phát huy được hiệu quả thông tin, tuyên truyền. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.
 
Theo kế hoạch, Bộ TT&TT giao cho các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án gồm: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Bộ TT&TT (Cục Thông tin cơ sở chủ trì); Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí ở trung ương và cấp tỉnh (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chủ trì); Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho biên tập viên các nhà xuất bản trung ương và cấp tỉnh (Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì); Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho cán bộ đài truyền thanh cấp huyện (Cục Thông tin cơ sở chủ trì); Tổ chức cuộc thi tác phẩm báo chí viết về đề tài "Thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh" (Cục Báo chí chủ trì); Tổ chức xuất bản một số sách chuyên khảo về đề tài thực hiện chính sách; pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phục vụ đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các chuyên gia và những người làm công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, pháp luật (Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì); Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền ở cơ sở để cung cấp cho đài truyền thanh cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân (Cục Thông tin cơ sở chủ trì).
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện, rà soát nguồn kinh phí được giao nếu thiếu phải lập dự toán bổ sung trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, thời gian chậm nhất là cuối tháng 3/2017; Lồng ghép nhiệm vụ của Đề án vào các chương chình, lớp tập huấn chuyên môn của ngành mình, lĩnh vực mình (đối với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Báo chí, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Thông tin cơ sở) nhằm tiết kiệm kinh phí, tránh tổ chức dàn trải, kém hiệu quả; Về việc tổ chức cuộc thi tác phẩm báo chí viết về đề tài thuộc phạm vi Đề án, Cục Báo chí cần nghiên cứu kỹ hoặc có thể kết hợp với giải báo chí chuyên ngành; Đối với Cục Xuất bản, In và Phát hành cần có kế hoạch cụ thể về xuất bản các đầu sách thuộc Đề án và phối hợp với Bộ Quốc phòng về những bản thảo có chất lượng cao; Cục Thông tin cơ sở cần tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền ở cơ sở để cung cấp cho Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã những tài liệu ngắn gọn, có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu thiết yếu ở cơ sở…/.

Xuân Lộc