Báo cáo tổng kết năm 2016 của các Sở Thông tin và Truyền thông

12/22/2016 12:17:00 PM

Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi báo cáo tổng kết năm 2016 của các Sở Thông tin và Truyền thông. Do nội dung nhiều, đề nghị các đơn vị, cá nhân tải nội dung tại file đính kèm.

 


Tải toàn bộ báo cáo về tại đây

Trân trọng.

BBT