Đại hội thứ 26 của Liên minh Bưu chính Thế giới thông qua nhiều nội dung quan trọng

10/6/2016 8:13:00 PM

Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 26 được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 20/9 – 7/10/2016, với sự tham gia của khoảng 1.400 đại biểu đến từ hơn 150 nước thành viên. Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội lần này gồm các cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao  và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng làm Trưởng đoàn.


2016106-M15.jpg
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng làm Trưởng đoàn tham dự Đại hội
 
Đại hội đã thảo luận và thông qua các các văn bản quan trọng: Chiến lược Bưu chính Thế giới Istanbul; Chương trình và Ngân sách UPU nhiệm kỳ 2017-2020; Các quyết định và nghị quyết của Đại hội liên quan tới chương trình hành động của các cơ quan thường trực của Liên minh...
 
Các nước thành viên UPU đã xem xét và ký các văn kiện: Nghị định thư bổ sung của Hiến chương (nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến chương UPU); những sửa đổi, bổ sung đối với Thể lệ chung UPU; Công ước UPU 26 và Nghị định thư cuối cùng của Công ước; Hiệp định các dịch vụ thanh toán bưu chính UPU.
 
Tại Đại hội, các nước thành viên UPU cũng đã thảo luận và xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động của các cơ quan thường trực liên minh, triển khai chiến lược bưu chính thế giới nhiệm kỳ qua; xây dựng định hướng chính sách và kế hoạch chiến lược của Liên minh giai đoạn tới; các vấn đề cải tổ Liên minh, đổi mới tổ chức hoạt động của Văn phòng quốc tế trong nhiệm kỳ 2017-2020.
 
Đại hội UPU lần thứ 26 đã bầu các thành viên Hội đồng Điều hành (CA) và Hội đồng khai thác Bưu chính (POC) nhiệm kỳ 2017-2020; Bầu các chức vụ lãnh đạo quan trọng nhất của UPU: Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Văn phòng quốc tế của UPU, Chủ tịch của Hội đồng Khai thác Bưu chính POC-UPU nhiệm kỳ 2017-2020./.