05 địa phương sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất có chính sách hỗ trợ người dùng như thế nào trong quá trình triển khai này?

8/15/2016 10:17:00 AM


Trả lời:
Tại các thành phố sẽ thực hiện ngừng phủ sóng truyền hình tương tự chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất đợt này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ thiết bị thu cho các đối tượng hộ nghèo và cận nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, các địa phương như Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng có triển khai một số giải pháp hỗ trợ bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
 

BCĐ