Xin cho biết những loại tivi nào bị ảnh hưởng?

8/15/2016 9:49:00 AM


Trả lời:
Tivi truyền thống trước đây cần được trang bị thêm đầu thu truyền hình số (Settop-box) để thu xem truyền hình số mặt đất. Danh sách đầu thu có thể xem được truyền hình số xem tại đây.

BCĐ