Người dân làm thế nào để nhận được sự hỗ trợ và giải đáp thông tin?

8/15/2016 9:43:00 AM


Trả lời:
Người dân dễ dàng gọi tổng đài 0511 1022 miễn phí giải đáp thông tin số hóa truyền hình và có thể truy cập trang thông tin điện tử http://sohoatruyenhinh.vn hoặc http://mic.gov.vn/shth.
 

BCĐ