So sánh về chi phí cũng như công năng thì việc cắt truyền hình analog có ý nghĩa như thế nào với người được hưởng thụ?

8/15/2016 9:39:00 AM


Trả lời:
Đối với người dân, lới ích lớn nhất là người dân sẽ được xem nhiều kênh truyền hình miễn phí mới ngoài những kênh đã từng được xem trước đây. Chất lượng tín hiệu truyền hình số thì đồng đều và ổn định hơn. Lần đầu tiên người dân có thể xem kênh truyền hình miễn phí độ phân giải cao qua sóng truyền hình mặt đất, điều trước đây chỉ có thể xem trên hệ thống truyền hình trả tiền kỹ thuật số.
 

BCĐ