Bộ trưởng Bộ TT&TT kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Giang

5/7/2016 10:12:00 PM

Chiều nay (7/5), đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia do Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Hà Giang.


Đoàn đã đến làm việc với Ủy ban bầu cử phường Trần Phú (Thành phố Hà Giang) và Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Giang.
 
Đợt kiểm tra lần này gồm 6 nội dung cơ bản: Việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử; Việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Công tác thông tin, tuyên truyền đối với cuộc bầu cử; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử; Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của địa phương.
 
20160507-m1.jpg
 
20160507-m2.jpg
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kiểm tra thùng phiếu
 
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Phương Lan cho biết, tại Hà Giang, sau 3 vòng hội nghị hiệp thương đã lựa chọn 378 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và xã, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố là 48 người và ứng cử viên đại biểu HĐND xã, phường là 330 người.
 
Đến ngày 12/4, Ủy bầu cử Thành phố đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri. Sau đó đã tiến hành niêm yết xong danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử ĐBQH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp tại 54 khu vực bỏ phiếu.
 
Cùng lúc, Ủy ban bầu cử Thành phố đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại cuôc bầu cử, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, xây dựng phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối các tổ chức bầu cử, nơi niêm yết danh sách và tiểu sử người ứng cử, danh sách cử tri và hòm phiếu.
 
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch và lịch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.
 
Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được chuẩn bị chu đáo, triển khai có hiệu quả. Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng thông qua các tổ chức đoàn thể ở cở sở, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như hội nghị, văn hóa nghệ thuật, áp phích, tranh cổ động...
 
Bình đẳng trong tuyên truyền bầu cử
 
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá Thành phố Hà Giang đã vào cuộc với trách nhiệm rất cao, đảm bảo tiến hành đúng tiến độ và chất lượng trong công tác tổ chức bầu cử. Thực hiện tốt về việc quán triệt triển khai các chỉ thị về bầu cử, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.
 
20160507-m3.jpg
 
Bộ trưởng cẩn thận kiểm tra từng trang danh sách niêm yết
 
Bộ trưởng cho hay, từ nay đến ngày bầu cử còn chưa đầy 2 tuần, Thành phố cùng các cấp cần chuẩn bị tốt công việc bầu cử.
 
Theo đó, việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử cần đảm bảo tốt nhất, đặc biệt cần quan tâm thực hiện quyền dân chủ, công bằng, bình đẳng, khách quan. Như bình đẳng trong hoạt động tuyên truyền, nhất là chương trình hành động của các ứng cử viên.
 
Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai trong công tác tuyên truyền, các chỉ thị văn bản của các cấp về bầu cử. Phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, để nhân dân tham gia đầy đủ, bình đẳng, dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
 
 
20160507-m4.jpg
 
20160507-m5.jpg
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kiểm tra một điểm bỏ phiếu ở Hà Giang
 
Ngoài ra, tiếp tục kiện toàn, xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử, chỉ đạo công an, quân sự của địa phương tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn các nơi bầu cử, bảo vệ nơi niêm yết danh sách, hòm phiếu, quá trình bỏ phiếu, vận chuyển phiếu, kiểm phiếu...