Công đoàn Ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam

5/6/2016 9:24:00 AM


 
Địa chỉ: 13 ngõ Hàng Bột, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37741569              Fax: 024.39720236
 
 
Chủ tịch: Ông Chu Văn Bình
Điện thoại: 024.32321700
 
Phó Chủ tịch:
- Ông Trần Văn Sỹ
Điện thoại: 024.32321706
- Ông Trần Vũ Hà
Điện thoại: 024.32321705
- Bà Tăng Thị Hoa
Điện thoại: 024.37741579
 
Văn phòng:
Chánh Văn phòng: Ông Thái Bình Thịnh
Điện thoại: 024.32321707
 
Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thanh Bình
 
Ban Tổ chức:
Trưởng ban: Ông Lê Văn Quang
Điện thoại: 024.37741571
 
Ban Tài chính:
Trưởng ban: Ông Nguyễn Anh Đức
Điện thoại: 024.37741579
 
Ủy ban kiểm tra:
Chủ nhiệm: Ông Lã Văn Thanh
Điện thoại: 024.37741568
 
Ban Tuyên giáo:
Trưởng ban: Ông Phạm Xuân Hiên
Điện thoại: 024.37741582
 
Ban Chính sách - Pháp luật:
Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Sung
Điện thoại: 024.32373239
 
Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Bá Minh
 
Ban Nữ công:
Trưởng ban: Bà Nguyễn Thúy Lan
Điện thoại: 024.32444350