Bộ Bưu chính Viễn thông và Hội Nông dân Việt Nam hợp tác đưa CNTT về nông thôn

7/25/2007 10:16:23 AM

Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá và Chủ tịch Ban chấp hành TW Hội Nông dân VN Nguyễn Quốc Cường ký kết chương trình phối hợpNgày 24/7/2007, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn thông và Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động đưa công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 2007-2013. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường và đại biểu các Bộ, ngành hữu quan...


Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá và Chủ tịch Ban chấp hành TW Hội Nông dân VN Nguyễn Quốc Cường ký kết chương trình phối hợpNgày 24/7/2007, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn thông và Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động đưa công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 2007-2013. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường và đại biểu các Bộ, ngành hữu quan...

Trong những năm qua, cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam, trong đó có cơ sở hạ tầng CNTT và Truyền thông phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Mạng lưới bưu điện, đường truyền Internet đã phủ sóng đến nhiều vùng nông thôn, trong đó có cả vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, tạo điều kiện cho nông dân được sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc, tiếp cận với CNTT để nhanh chóng đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường, hội nhập khu vực và quốc tế. Hiện nay, một bộ phận lớn nông dân đã thường xuyên truy cập mạng Internet để cập nhật thông tin về khoa học kỹ thuật, giá cả thị trường, tìm kiếm các đầu mối tiêu thụ sản phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội Nông dân trong việc tuyên truyền giáo dục, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho hội viên và nông dân. Theo Bộ trưởng, một trong những giải pháp quan trọng để phổ cập CNTT về nông thôn là thúc đẩy sự hợp tác giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhằm tăng cường nhận thức của nông dân về sức mạnh của CNTT, đào tạo nhân lực, đề xuất một số cơ chế chính sách để nông dân có thể tiếp cận nhanh với CNTT, đưa nông sản tiếp cận dần với thương mại điện tử. Bộ trưởng mong muốn sự hợp tác này sẽ góp phần xoá bỏ khoảng cách số, tạo điều kiện cho nông dân được thừa hưởng những thành quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Để khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn được thu hẹp và xoá bỏ, chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Bưu chính Viễn thông và Hội Nông dân gồm có các nội dung sau: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của CNTT đối với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế; Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phổ cập kiến thức CNTT cho phần lớn hội viên, nông dân, vận động hội viên, nông dân tích cực ứng dụng CNTT vào phát triển sản xuất và cải thiện đời sống; Tăng cường cơ sở hạ tầng CNTT; khai thác, sử dụng và bảo vệ hiệu quả hạ tầng CNTT phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Đề xuất với Đảng, Nhà nước một số chính sách hỗ trợ nông dân tiếp cận nhanh, ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào phát triển sản xuất và cải thiện đời sống từ nguồn lực Nhà nước và ngành BCVT; Tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp ứng dụng có hiệu quả CNTT vào hoạt động chỉ đạo, điều hành, quảng bá sản phẩm của nông dân trên Internet tiến tới thương mại điện tử.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá và Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã cùng ký kết chương trình hợp tác này.