Họp báo công bố kết quả hoạt động Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN (TELMIN 5)

9/29/2005 5:01:09 PM

Chiều ngày 27/9/2005, sau khi kết thúc Chương trình nghị sự chính thức của Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN (TELMIN5), Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá, Chủ tịch Hội nghị TELMIN5, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lê Nam Thắng – Trưởng đoàn Việt Nam dự TELMIN 5 cùng 9 Bộ trưởng/Thứ trưởng Viễn thông các nước ASEAN và Thư ký ASEAN (ASEAN Secretariat) đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả hoạt động của Hội nghị lần này với các phóng viên báo đài Trung ương và Hà Nội.


Sau khi nghe Bộ trưởng Đỗ Trung Tá thông báo nội dung và kết quả chính của Hội nghị, các phóng viên báo đài đã phỏng vấn các Bộ trưởng về các vấn đề: Chương trình Nghị sự Hà Nội; Những nguyên tắc về quản lý Ụnternet trong Tuyên bố chung của các Bộ trưởng về Quản lý Internet; Kết quả cuộc gặp và trao đổi với ba nước đối thoại; Quỹ Công nghệ thông tin ASEAN; An ninh mạng trong ASEAN; Vấn đề triển khai Chương trình Hành động Hà Nội tại Việt Nam,... Bộ trưởng Đỗ Trung Tá, Thứ trưởng Lê Nam Thắng và các Bộ trưởng các nước ASEAN khác đã trả lời các vấn đề mà các phóng viên báo đài quan tâm. Hội nghị TELMIN 5 đã thông qua chương trình Nghị sự Hà Nội, vạch ra định hướng chiến lược và 5 chương trình hành động khung cho ngành Viễn thông và CNTT ASEAN trong giai đoạn tới cũng như Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Viễn thông và CNTT về Quản lý Internet (đây là nội dung quan trọng đóng góp cho Hội nghị toàn cầu về Xã hội thông tin (WSIS) sẽ được tổ chức tại Tuy-ni-di vào tháng 11/2005). Hội nghị cam kết việc phân bổ tần số trong tất cả các nước ASEAN cho công nghệ Nhận dạng vô tuyến (RFID) sẽ được thống nhất trước năm 2006. Tại Hội nghị lần này, trang web ASEAN connect (www.ASEANconnect.gov.my) cũng được giới thiệu với mục đích thu thập thông tin và số liệu về hoạt động của khu vực trong lĩnh vực CNTT-VT. Toàn thể Hội nghị khẳng định sự ủng hộ đối với chương trình hợp tác về Viễn thông và CNTT ASEAN với các nước đối thoại. Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 6 sẽ được tổ chức vào năm tới tại Brunei Darussalam.