Có thêm 18 tỉnh đạt chỉ tiêu 100% các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học có Internet

10/30/2003 3:25:34 PM

Tính đến cuối tháng 10/2003, toàn quốc đã có 42 tỉnh đạt chỉ tiêu 100% các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp - dậy nghề và Trung học phổ thông trong cả nước có Internet.


Cuối tháng 9 và trong tháng 10/2003, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tặng thêm Bằng khen cho 18 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành trước thời hạn 3 tháng chỉ tiêu đưa Internet về các trường nói trên (giữa tháng 9/2003 mới có 24 đơn vị ). Đó là các Bưu điện tỉnh: Tiền Giang, Đồng Nai, Nam Định, Bình Thuận, Bình Phước, Quảng Ngãi, Long An, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Ninh Thuận, Cà Mau, Bạc Liêu, Thanh Hoá, Phú Thọ, Tây Ninh, Quảng Bình.