Bộ trưởng Đỗ Trung Tá tham gia đoàn chính thức của Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu từ 15/9-19/9/2003

10/2/2003 9:45:34 AM

Từ ngày 15/9-19/9/2003, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá đã tham gia đoàn chính thức của Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải dẫn đầu theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc Goh Kun.


Trong chương trình nghị sự, vấn đề tăng cường hợp tác Việt– Hàn trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin là một trong những nội dung quan trọng được trao đổi trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Thủ tướng Phan Văn Khải. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã tham dự các cuộc gặp cấp cao của Thủ tướng Phan Văn Khải với Tổng thống Roh Moo Hyun, hội đàm với Thủ tướng Goh Kun, và gặp Chủ tịch Quốc hội Park Kwan Yong. Trong thời gian tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá cũng tham dự các buổi Thủ tướng đi thăm một số tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc về điện tử, viễn thông và CNTT như Tập đoàn điện tử LG, Samsung, SK Telecom và tiếp Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông Hàn Quốc (KT), dự Hội thảo “Cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Hàn Quốc”. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá cũng đã thăm và làm việc với một số cơ sở các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông của Hàn Quốc. Đặc biệt, tại buổi tiếp Thủ tướng Phan Văn Khải, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun đã công bố giúp Việt Nam xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Việt – Hàn trị giá 10 triệu USD. Hàn Quốc là một trong những nước công nghiệp mới phát triển điển hình với nền công nghiệp tiên tiến và công nghệ hiện đại. Sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước thời gian qua trong lĩnh vực viễn thông và CNTT đã góp phần tích cực vào quá trình hiện đại hoá hạ tầng cơ sở thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Sơ kết chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đánh giá: “chỉ trong một thời gian phát triển và hiện đại hoá rất ngắn, Hàn Quốc đã vươn lên đứng thứ 11 trên thế giới, nhiều lĩnh vực của Hàn Quốc đã phát triển đạt trình độ thế giới. Có thể thấy 3 yếu tố quan trọng dẫn tới sự thành công trong quá trình hiện đại hoá của Hàn Quốc là: ý chí dân tộc; kỷ luật lao động cao; và nhận thức đúng và sớm về giáo dục - đào tạo”. Kết quả chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ là cơ sở và động lực thúc đẩy phát triển ở một tầm cao mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội nói chung giữa hai nước và lĩnh vực viễn thông và CNTT nói riêng tương xứng với kỷ nguyên của xã hội thông tin và kinh tế trí thức, đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ “Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21”.