Hội nghị Triển khai ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về công tác Báo chí – Xuất bản

8/29/2003 5:18:16 PM

Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đặng Đình Lâm chủ trì Hội nghị. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Trần Chiến Thắng dự và phát biểu ý kiến.


Ngày 29 - 8 - 2003 tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông tổ chức Hội nghị “Triển khai ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về công tác Báo chí - Xuất bản”. Đồng chí Đặng Đình Lâm, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin; Vũ Duy Thông - Vụ trưởng Vụ Báo chí Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Hoàng Thọ Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Nguyễn Huy Luận - Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Bưu chính Viễn thông; đại diện Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa Thông tin và các cơ quan thông tin, báo chí, xuất bản trong ngành Bưu điện. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Đình Lâm đã truyền đạt ý kiến của Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản; bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại Hội nghị Giao ban xuất bản tổ chức tại Hà Nội, ngày 14/7/2003. Sau phần truyền đạt quan trọng của Thứ trưởng Đặng Đình Lâm, đồng chí Trần Đức Lai - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ BCVT đã báo cáo về tăng cường công tác chỉ đạo quản lí, báo chí - xuất bản trong ngành Bưu điện. Đến dự và phát biểu với Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Trần Chiến Thắng đã đánh giá cao công tác quản lí báo chí, xuất bản của Bộ Bưu chính, Viễn thông và mong muốn báo chí ngành Bưu điện phát hành ra xã hội ngày càng rộng rãi hơn. Đồng chí Vũ Duy Thông - Vụ trưởng Vụ Báo chí, thay mặt lãnh đạo Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương khẳng định báo chí, xuất bản ngành Bưu điện luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, số lượng phát hành ngày càng tăng cao. Đồng chí nhấn mạnh báo chí Ngành cần xã hội hóa thông tin hơn nữa. Tại Hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trong Ngành đã phát biểu ý kiến, đóng góp vào bản “Báo cáo tăng cường công tác chỉ đạo, quản lí báo chí, xuất bản trong ngành Bưu điện”. Sắp tới, Bộ Bưu chính, Viễn thông sẽ xây dựng quy chế chỉ đạo, quản lí của Bộ đối với các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ Thông tin.