10 Bưu điện tỉnh đạt chỉ tiêu phát triển Internet đến 100% các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp-dạy nghề, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn tỉnh.

8/25/2003 4:06:10 PM

Tính đến ngày 14/8/2003 đã có 10 Bưu điện tỉnh trong cả nước đạt chỉ tiêu phát triển thuê bao Internet đến 100% các trường Trung học Phổ thông, Trung học chuyên nghiệp-dạy nghề, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh.


Đầu tháng 8/2003, có thêm 3 bưu điện tỉnh hoàn thành việc phát triển Internet đến 100% số trường phổ thông trung học trong toàn tỉnh. Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành đưa Internet đến 43/43 điểm ngày 31/7; Bưu điện Yên Bái đã hoàn thành đưa Internet đến 35/35 điểm ngày 13/8; Bưu điện Hà Nam đã hoàn thành 20/20 điểm ngày 14/8. Như vậy tính đến ngày 14/8/2003 đã có 10 Bưu điện tỉnh trong cả nước đạt chỉ tiêu phát triển thuê bao Internet đến 100% các trường Trung học Phổ thông, Trung học chuyên nghiệp-dạy nghề, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh. Tổng Công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam đã tặng thưởng Bằng khen cho 10 Bưu điện tỉnh này. Theo báo cáo sơ bộ, nhiều bưu điện tỉnh, thành phố trong cả nước đang khẩn trương hoàn thành việc kết nối với các điểm cuối cùng trong mạng lưới các trường phổ thông trung học để có thể hoàn thành chỉ tiêu thi đua trong tháng 9/2003, sớm 3 tháng so với thời gian quy định của Tổng Công ty, lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam 30/8 và Quốc khánh 2/9.