Cần Thơ: 100% số trường đã có Internet

8/9/2003 1:59:00 PM

Tính đến cuối tháng 6/2003, 100% số trường trên toàn tỉnh Cần Thơ đã có Internet.


Bưu điện Cần Thơ đã hỗ trợ 84 triệu đồng cho việc đưa Internet về trường học trong toàn tỉnh (mỗi trường hai triệu đồng, gồm một modem, line điện thoại và 300.000 đồng cước truy nhập). Sau khi đã hoàn thành việc đưa Internet đến các trường học, trong quý III/2003 Bưu điện tỉnh sẽ triển khai 20 điểm Internet công cộng tại các điểm Bưu điện Văn hoá xã nhằm hỗ trợ đắc lực cho bà con nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như nuôi trồng thuỷ sản.