Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam

4/13/2012 1:01:48 PM


Tên đầy đủ: Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Public Utility Telecommunication Sevice Fund
Địa chỉ :      Tầng số 19, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại:   84.4.3.2115350
Fax:             84.4.3.9446769
Email:         webmaster@vtf.gov.vn
Website: www.vtf.gov.vn