Hỏi: Chủ điểm giao dịch được ủy quyền không đáp ứng điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 22/2009/TT-BTTTT thì áp dụng xử phạt theo quy định ở nghị định nào?

4/20/2010 4:44:24 PM


Trả lời: Thông tư 22/2009/TT-BTTTT quy định một số điều kiện bắt buộc đối với chủ điểm giao dịch được ủy quyền tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước. Nếu chủ điểm giao dịch được ủy quyền không đáp ứng điều quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 22/2009/TT-BTTTT thì xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 22.
Tuy nhiên, nếu khi ký hợp đồng chủ điểm giao dịch đáp ứng điều kiện theo quy định nhưng sau đó trong quá trình hoạt động chủ điểm giao dịch không đáp ứng các điều kiện đó nữa thì áp dụng điểm b khoản 3 Điều 21 Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.