Dự án Đầu tư hệ thống định hướng sóng ngắn giai đoạn I, Cục Tần số VTĐ

7/29/2009 1:09:54 PM


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: TP: Cần Thơ, Hải Phòng

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 27.281 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất