Dự án Trạm kiểm soát điều khiển từ xa tại Tiên Du, Bắc Ninh thuộc TT kiểm soát tần số khu vực I

7/29/2009 1:07:00 PM


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: Tiên Du (Bắc Ninh)

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 5.390 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất